Mukowiscydoza u dorosłych

Mukowiscydoza u dorosłych
5 (100%) 3 głosów
Mukowiscydoza to poważna choroba genetyczna. Choć obecnie stosowane są coraz bardziej skuteczne środki, to nadal możliwe jest jedynie minimalizowanie objawów choroby i przedłużanie życia pacjenta. Jak objawia się mukowiscydoza u dorosłych i w jaki sposób może przebiegać leczenie tego schorzenia?

Co to jest mukowiscydoza

Mukowiscydoza to schorzenie, którego następstwa dotykają przede wszystkim dróg oddechowych i układu oddechowego. Bardzo późne wykrycie tej choroby zdarza się obecnie niezwykle rzadko i może zdarzyć się jedynie w przypadku, gdy schorzenie ma lekki przebieg. Późne rozpoznanie mukowiscydozy ma zazwyczaj przykre konsekwencje, ponieważ obecnie nie jest możliwe cofnięcie zmian chorobowych.

Mukowiscydoza u dorosłego ma zazwyczaj następstwa w postaci ciągłego zapalenia płuc. W wyniku częstych infekcji, może dojść do zaniknięcia pęcherzyków płucnych oraz tak zwanej rozedmy. Możliwym powikłaniem jest również odma opłucna, która może doprowadzić do uszkodzenia serca. Terapia farmakologiczna ma zwykle na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia tego typu infekcji. Należy jednak przy tym pamiętać, że chorzy z mukowiscydozą często są atakowani przez szczep bakterii, który jest wyjątkowo oporny na leczenie. W przypadku znacznego zniszczenia płuc przez mukowiscydozę, jedynym ratunkiem może okazać się przeszczep tego narządu.

Skutki mukowiscydozy u dorosłych

Mukowiscydoza dorosłych bardzo często jest również przyczyną bezpłodności, szczególnie u mężczyzn. Powodem bezpłodności jest zagęszczenie wydzieliny w nasieniowodach, co jest zwykle powodem ich niedrożności. W przypadku kobiet, zbyt gęsta wydzielina, która utrudnia plemnikom dotarcie do komórki jajowej. Należy jednak pamiętać, że choroba nie zawsze uniemożliwia płodzenie dzieci, dlatego nie należy rezygnować z antykoncepcji. Mukowiscydoza może być dziedziczona i w przypadku, gdy jedno z rodziców cierpi na to schorzenie, szansa na to, że dziecko również będzie chore jest zwykle wyższa. W przypadku związku chorej osoby z osobą zdrową, która nie jest nosicielem wadliwego genu, dzieci będą nosicielami mukowiscydozy, jednak choroba się u nich nie ujawni.

Dorosła osoba z mukowiscydozą niekoniecznie musi przebywać cały czas w domu. Obecnie bardzo często może ona podejmować pracę zawodową, jednak należy pamiętać, by dany zawód nie wymagał jednak wykorzystywania siły fizycznej. Jednym z objawów mukowiscydozy jest bowiem przewlekłe zmęczenie, które nasila się w przypadku fizycznego wysiłku. Dlatego też wybór zawodu w przypadku osób z mukowiscydozą musi być konsultowany z lekarzem. Współczesna terapia pozwala przedłużyć życie osoby chorej na mukowiscydozę. Takie osoby mogą żyć nawet ponad pięćdziesiąt lat. Jest to znaczny postęp, ponieważ bez odpowiedniej terapii osoby z cięższą postacią tego schorzenia rzadko dożywały pełnoletności.

Obecnie trwają prace nad terapią genową, która umożliwi nie tylko objawowe, ale także przyczynowe leczenie mukowiscydozy. Nowe metody terapii obejmują również szczepionki, które mają przeciwdziałać infekcjom, które niszczą płuca, co mogłoby być alternatywą dla przeszczepu.